รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ จาก http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/14/home/constitution/con_2560.pdf

2939
0
SHARE
(Visited 414 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY