คู่มือโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

คู่มือโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน “นวัตกรรมการจัดการและบริหารการศึกษาสมัยใหม่” วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย www.edmcu.net ภายในเล่มประกอบด้วย • หนังสือตอบรับการศึกษาดูงาน • กำหนดการ • โครงการ • ประเด็นในการศึกษาดูงานของนิสิต • รายชื่อผู้ร่วมโครงการ • การเดินทาง (บัส 1-2) • ห้องพัก • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น • บันทึกการเดินทาง

5762
0
SHARE
(Visited 1,498 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY