คู่มือการใช้ระบบ MCU e-Testing 2018

คู่มือการใช้ระบบ MCU e-Testing 2018

MCU e-Testing พัฒนาจากพื้นฐาน MOODLE ซึ่งเป็นระบบ Open source ที่นิยมใช้กันทั่วโลก เพื่อรองรับการทดสอบและประเมินผลทางออนไลน์ สำหรับวิชาที่มีความพร้อม มีคุณสมบัติโดยสรุป ดังนี้ - รองรับการทดสอบหลายรูปแบบ ทั้งแบบเลือกตอบ แบบถูก/ผิด แบบจับคู่ แบบเติมคำ แบบเชิงตัวเลข แบบเรียงความ แบบคำนวณ แบบลากและวางลงในข้อความ แบบลากและวางลงในเครื่องหมาย แบบลากและวางลงบนภาพ แบบคำตอบที่ฝังไว้ และแบบเลือกคำที่ขาดหายไป - สามารถกำหนด วัน/เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ กำหนดรูปแบบการแสดงข้อสอบ เช่น ให้แสดงหน้าละกี่ข้อ กำหนดการแสดงคะแนน และข้อผิด–ถูกทันทีระหว่างทำข้อสอบข้อนั้น ๆ หรือหลังจากทำแบบทดสอบ และหลังจากปิดแบบทดสอบ - สามารถทำการสุ่มคำถาม และสลับคำตอบของคำถามนั้นจากคลังข้อสอบ - สามารถทำการทดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์หลากหลายทั้ง PC Notebook Tablet หรือ Smartphone - มีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ใบคำตอบ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ รวมถึงค่าน้ำ-ไฟ เป็นต้น อีกด้วย ดาวน์โหลดคู่มือที่  www.slideplayer.mcu.ac.th ดาวน์โหลด e-Book ได้ที่ https://www.mebmarket.com  ค้นหาชื่อ เกษม แสงนนท์

6202
0
SHARE
(Visited 622 times, 1 visits today)
 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY